Usługi

Nasze usługi

Poniżej lista podstawowych usług, świadczonych przez biuro.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów

dla celów podatku VAT

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rozliczanie transakcji zagranicznych

(WDT, WNT, import, eksport)

 Prowadzenie ewidencji przychodów

dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

do urzędu skarbowego, ZUS oraz GUS

Obsługa pracowników oraz umów cywilno-prawnych

Copyright (c) www.biurosadowski.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone